What is KAICOIN ?

Security-oriented Cryptocurrency

KAICOIN status

Status: past
Base: Ethereum
Start bonus: 20%
ICO Dates: 07/09/2017 00:00:00 - 31/10/2017
Raised:
800,000,000 KAI of 2,100,000,000

KAICOIN links